loader image
Meteen naar de inhoud

Bro Security & Services tekend ‘’Code Verantwoordelijk Marktgedrag’’

Op 6 Februari 2023 heeft Bro Security & Services online de ‘’Code Verantwoordelijk Marktgedrag’’ ondertekend en sluit zich aan bij een groot aantal medeondertekenaars. Deze code doet een moreel appèl op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. Daarmee geeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag een impuls aan de verbetering van het uitbestedings- en inleningsbeleid in Nederland. Ze maakt duidelijk wat gewenst marktgedrag is en biedt partijen een concrete leidraad hoe te handelen om daarmee naast de sociale ook de zakelijke opbrengst te realiseren.

De algemene principes rond deze code en onze werkzaamheden:

• Zorgvuldig, transparant en controleerbaar

• Verantwoordelijkheid en samenwerking

• Kwaliteit van dienstverlening en arbeid

• Duurzaam bestendigen

• Sociaal, gezond, veilig en plezierig

• Belangenbehartiging

• Respecteren, wet- en regelgeving

Meer informatie

www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl